Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, lokakuu

Liitetaulukko 2. M-, K-, S- ja H-indeksit 2010=100 (Korjaus 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
M-indeksi, Kokonaisindeksi ilman betonirakenteita ja työvoimakustannuksia 110,5 110,0 113,7 0,5 -2,7
K-indeksi, Kalliorakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 118,5 117,9 115,9 0,5 2,2
S-indeksi, Betonirakenteiden indeksi ilman työvoimakustannuksia 116,9 115,1 115,3 1,6 1,4
H-indeksi, Kunnossapidon indeksi ilman työvoimakustannuksia 113,3 112,9 112,7 0,3 0,5

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. toukokuu 2015, Liitetaulukko 2. M-, K-, S- ja H-indeksit 2010=100 (Korjaus 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_002_fi.html