Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, lokakuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 (Korjaus 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 136,0 135,4 137,5 0,4 -1,1
Pohjarakenteet 125,3 123,8 124,2 1,2 0,9
Maarakenteet 137,0 137,3 136,9 -0,2 0,0
Kalliorakenteet 139,4 138,9 136,1 0,4 2,4
Päällysteet 141,1 138,4 158,7 2,0 -11,1
Kunnallistekniset järjestelmät 132,5 132,7 133,1 -0,2 -0,5
Betonirakenteet 138,5 137,1 136,0 1,1 1,9
Muut tekniset järjestelmät 122,2 122,3 122,3 -0,1 -0,0
Murskaustyöt 1) 131,9 131,7 132,7 0,1 -0,6
Kunnossapito 1) 137,6 137,2 136,8 0,2 0,6
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. toukokuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 (Korjaus 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_003_fi.html