Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, lokakuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 (Korjaus 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 156,9 156,3 158,8 0,4 -1,1
Pohjarakennustyöt 137,8 136,2 136,6 1,2 0,9
Maarakennustyöt 162,5 162,8 162,4 -0,2 0,0
Kalliorakennustyöt 160,7 160,1 157,0 0,3 2,4
Murskaustyöt 155,0 154,8 155,9 0,1 -0,6
Päällystystyöt 153,6 150,6 172,8 2,0 -11,1
Vesihuoltotyöt 152,4 152,6 153,1 -0,1 -0,4
Sillanrakennustyöt 170,1 168,3 167,0 1,1 1,9
Hoito ja kunnossapito 1) 162,7 162,3 161,8 0,2 0,6
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. toukokuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 (Korjaus 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_005_fi.html