Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:06 2015:05 2014:06 2015:05 - 2015:06 % 2014:06 - 2015:06 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 156,9 156,9 159,1 -0,1 -1,4
Pohjarakennustyöt 137,4 137,8 136,8 -0,3 0,4
Maarakennustyöt 162,1 162,5 162,5 -0,2 -0,3
Kalliorakennustyöt 160,1 160,7 157,6 -0,3 1,6
Murskaustyöt 154,3 155,0 156,3 -0,4 -1,2
Päällystystyöt 155,5 153,6 173,0 1,3 -10,1
Vesihuoltotyöt 152,1 152,4 153,4 -0,2 -0,8
Sillanrakennustyöt 169,3 170,1 168,5 -0,5 0,5
Hoito ja kunnossapito 1) 162,3 162,7 162,1 -0,3 0,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, Toni Udd 029 551 3380, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. kesäkuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/06/maku_2015_06_2015-07-20_tau_005_fi.html