Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:08 2015:07 2014:08 2015:07 - 2015:08 % 2014:08 - 2015:08 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 110,2 110,6 113,0 -0,3 -2,5
Pohjarakenteet 109,9 109,8 109,3 0,1 0,5
Maarakenteet 111,4 111,9 113,0 -0,4 -1,4
Kalliorakenteet 116,4 115,8 114,1 0,5 2,0
Päällysteet 99,7 102,9 117,2 -3,1 -14,9
Kunnallistekniset järjestelmät 111,2 110,5 111,9 0,7 -0,6
Betonirakenteet 115,9 114,9 114,9 0,9 0,8
Tekniset ja muut järjestelmät 105,9 106,0 106,6 -0,1 -0,7
Murskaustyöt 1) 109,0 110,1 112,0 -1,0 -2,7
Teiden ylläpito 1) 112,5 112,5 112,5 0,0 -0,0
Katujen ylläpito 1) 112,1 112,3 112,7 -0,2 -0,5
Ratojen ylläpito 1) 111,1 111,4 111,9 -0,3 -0,7
Ylläpito yhteensä 1) 112,0 112,2 112,5 -0,1 -0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. elokuu 2015, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/08/maku_2015_08_2015-09-18_tau_001_fi.html