Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2020, huhtikuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2015:10 2015:09 2014:10 2015:09 - 2015:10 % 2014:10 - 2015:10 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 133,2 133,6 137,5 -0,3 -3,2
Pohjarakenteet 125,7 126,0 123,6 -0,2 1,7
Maarakenteet 135,2 135,1 136,3 0,1 -0,8
Kalliorakenteet 137,7 139,5 136,6 -1,3 0,8
Päällysteet 126,1 127,2 158,6 -0,9 -20,5
Kunnallistekniset järjestelmät 132,8 132,9 133,8 -0,0 -0,7
Betonirakenteet 137,1 137,6 137,6 -0,4 -0,3
Muut tekniset järjestelmät 121,5 121,7 122,3 -0,1 -0,7
Murskaustyöt 1) 129,3 129,1 131,9 0,1 -2,0
Kunnossapito 1) 136,8 137,0 137,4 -0,1 -0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. lokakuu 2015, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/10/maku_2015_10_2015-11-18_tau_003_fi.html