Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2019, syyskuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100

Indeksi 2000=100 Pisteluku 2015:11 2015:10 2014:11 2015:10 - 2015:11 % 2014:11 - 2015:11 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 153,7 153,7 157,7 -0,0 -2,5
Pohjarakennustyöt 138,3 138,3 136,0 0,0 1,7
Maarakennustyöt 160,2 160,3 161,8 -0,1 -1,0
Kalliorakennustyöt 158,8 158,8 157,6 0,0 0,7
Murskaustyöt 152,0 151,9 154,8 0,1 -1,8
Päällystystyöt 137,0 137,4 165,4 -0,2 -17,2
Vesihuoltotyöt 153,2 152,8 153,2 0,3 0,1
Sillanrakennustyöt 168,6 168,4 168,0 0,1 0,4
Hoito ja kunnossapito 1) 161,7 161,8 162,3 -0,0 -0,3
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 18.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. marraskuu 2015, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/11/maku_2015_11_2015-12-18_tau_005_fi.html