Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2021, helmikuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2016:01 2015:12 2015:01 2015:12 - 2016:01 % 2015:01 - 2016:01 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 107,7 108,9 109,9 -1,1 -2,0
Pohjarakenteet 109,7 110,2 108,6 -0,4 1,0
Maarakenteet 110,4 110,9 111,9 -0,5 -1,4
Kalliorakenteet 113,5 114,7 114,3 -1,0 -0,7
Päällysteet 89,3 94,1 101,7 -5,1 -12,2
Kunnallistekniset järjestelmät 110,6 111,1 109,9 -0,4 0,6
Betonirakenteet 113,7 114,6 113,8 -0,8 -0,1
Tekniset ja muut järjestelmät 105,1 105,3 105,8 -0,2 -0,7
Murskaustyöt 1) 106,8 107,7 109,1 -0,8 -2,1
Teiden ylläpito 1) 110,6 112,1 112,4 -1,3 -1,6
Katujen ylläpito 1) 110,3 111,7 112,1 -1,3 -1,6
Ratojen ylläpito 1) 109,6 110,4 110,8 -0,8 -1,1
Ylläpito yhteensä 1) 110,3 111,6 111,9 -1,2 -1,5
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.02.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. tammikuu 2016, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2016/01/maku_2016_01_2016-02-23_tau_001_fi.html