Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2021, helmikuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2016:02 2016:01 2015:02 2016:01 - 2016:02 % 2015:02 - 2016:02 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 107,2 107,7 109,7 -0,5 -2,2
Pohjarakenteet 109,7 109,7 108,9 0,0 0,7
Maarakenteet 110,2 110,4 112,6 -0,1 -2,1
Kalliorakenteet 113,4 113,5 114,7 -0,1 -1,1
Päällysteet 87,0 89,3 96,7 -2,6 -10,0
Kunnallistekniset järjestelmät 109,9 110,6 110,7 -0,6 -0,7
Betonirakenteet 113,6 113,7 113,5 -0,1 0,1
Tekniset ja muut järjestelmät 105,1 105,1 106,1 -0,0 -0,9
Murskaustyöt 1) 106,4 106,8 110,8 -0,3 -4,0
Teiden ylläpito 1) 110,5 110,6 112,5 -0,1 -1,8
Katujen ylläpito 1) 110,2 110,3 112,5 -0,1 -2,0
Ratojen ylläpito 1) 109,4 109,6 111,6 -0,2 -1,9
Ylläpito yhteensä 1) 110,1 110,3 112,3 -0,1 -1,9
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.03.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. helmikuu 2016, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2016/02/maku_2016_02_2016-03-23_tau_001_fi.html