Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2021, helmikuu

Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100, huhtikuu 2016

Indeksi 2000=100 Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 151,1 -0,3 -3,3
Pohjarakennustyöt 137,4 -0,0 0,9
Maarakennustyöt 158,8 -0,2 -2,5
Kalliorakennustyöt 157,0 0,0 -1,9
Murskaustyöt 148,9 -0,4 -3,8
Päällystystyöt 128,7 -1,4 -14,6
Vesihuoltotyöt 150,6 -0,3 -1,3
Sillanrakennustyöt 166,3 -0,2 -1,2
Hoito ja kunnossapito 1) 159,7 0,2 -1,6
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. huhtikuu 2016, Liitetaulukko 5. Maarakennuskustannusindeksi 2000=100, huhtikuu 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2016/04/maku_2016_04_2016-05-23_tau_005_fi.html