Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100, syyskuu 2019

Indeksi 2005=100 Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 140,1 -1,6 -0,5
Pohjarakenteet 133,5 -0,7 0,3
Maarakenteet 141,3 -0,1 2,1
Kalliorakenteet 141,6 0,2 2,1
Päällysteet 140,7 -8,2 -9,6
Kunnallistekniset järjestelmät 139,4 -1,5 -0,7
Betonirakenteet 143,4 -0,2 0,8
Muut tekniset järjestelmät 125,5 0,2 1,0
Murskaustyöt 1) 138,5 0,5 1,1
Kunnossapito 1) 141,0 -0,2 1,8
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Haapala 029 551 3075, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 23.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. syyskuu 2019, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100, syyskuu 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2019/09/maku_2019_09_2019-10-23_tau_003_fi.html