Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saamiset 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 45 823 43 194 2 112 80 698 18 870 -90 187
1.1 Suorat sijoitukset 20 659 -2 370 11 217 -2 532 6 523 -4 981
1.1.1 Oma pääoma 15 899 5 636 5 166 466 3 390 -2 140
1.1.2 Muu pääoma 4 759 -8 006 6 052 -2 998 3 133 -2 842
1.2 Arvopaperisijoitukset -313 26 560 21 044 4 218 15 831 9 017
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -4 399 13 652 11 339 -2 251 8 716 7 253
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 6 119 11 740 10 857 8 156 6 401 3 540
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -2 033 1 169 -1 152 -1 687 714 -1 776
1.3 Johdannaiset 15 022 9 575 -58 372 -4 893 -5 921 -66 210
1.4 Muut sijoitukset 10 265 8 814 29 841 83 526 1 905 -28 781
1.5 Valuuttavaranto 190 614 -1 619 378 532 768
Velat 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto 50 359 47 853 -1 640 88 993 35 831 -87 643
1.1 Suorat sijoitukset 13 531 -5 943 9 097 -4 302 3 885 -9 031
1.1.1 Oma pääoma 1 854 590 6 052 571 1 307 -2 431
1.1.2 Muu pääoma 11 677 -6 532 3 045 -4 874 2 577 -6 600
1.2 Arvopaperisijoitukset 730 20 008 11 164 12 169 25 158 14 401
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -1 172 -458 -974 -705 2 416 2 746
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat -784 11 834 14 955 19 177 26 088 11 631
1.2.3 Rahamarkkinapaperit 2 686 8 632 -2 818 -6 303 -3 346 24
1.3 Johdannaiset 16 504 11 806 -58 495 -3 752 -4 817 -64 037
1.4 Muut sijoitukset 19 594 21 981 36 594 84 879 11 605 -28 976
1.5 Valuuttavaranto . . . . . .
Netto 1. Ulkomaiset saamiset, velat ja netto -4 535 -4 659 3 752 -8 295 -16 961 -2 544
1.1 Suorat sijoitukset 7 128 3 573 2 120 1 770 2 638 4 050
1.1.1 Oma pääoma 14 045 5 047 -887 -105 2 083 292
1.1.2 Muu pääoma -6 918 -1 474 3 007 1 876 555 3 758
1.2 Arvopaperisijoitukset -1 043 6 552 9 880 -7 950 -9 328 -5 384
1.2.1 Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet -3 227 14 110 12 313 -1 546 6 299 4 507
1.2.2 Joukkovelkakirjalainat 6 904 -95 -4 098 -11 021 -19 687 -8 091
1.2.3 Rahamarkkinapaperit -4 720 -7 463 1 666 4 617 4 060 -1 800
1.3 Johdannaiset -1 482 -2 231 124 -1 140 -1 104 -2 172
1.4 Muut sijoitukset -9 329 -13 167 -6 753 -1 353 -9 700 195
1.5 Valuuttavaranto 190 614 -1 619 378 532 768
1) Luvut tulevat lopullisiksi yli kahden vuoden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

Lähde: Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-3463. 2013, Liitetaulukko 2. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain, virta, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mata/2013/mata_2013_2014-09-24_tau_002_fi.html