Kuvaus

Metsäteollisuuden puunkäyttötilasto kattaa vuositiedot Suomessa metsäteollisuustuotteiden raaka-aineena käytetystä koti- ja ulkomaisesta raakapuusta sekä metsäteollisuuden sivutuotteista ja jätepuusta. Tiedot esitetään kuorellisina kiintokuutiometreinä. Tietoja käytetään metsäteollisuuden puun käytön seurannassa sekä yhdessä puun energiakäytön tietojen kanssa puun kokonaiskäytön seurannassa. Tiedot ilmoitetaan puutavaralajeittain, Suomen metsäkeskuksen toimialueittain (vuoden 2014 tilanne) sekä metsäteollisuuden toimialoittain.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsäteollisuuden puunkäyttö [verkkojulkaisu].
Helsinki: Luonnonvarakeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mtpk/meta.html