Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2010 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot)

Aloittamisvuosi Yliopistokoulutuksen uusia opiskelijoita yhteensä Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita Uusia mies-
opiskelijoita
Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita miehiä Uusia nais-
opiskelijoita
Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 16 582 13 503 81,4 7 526 5 623 74,7 9 056 7 880 87,0
1999 19 054 14 769 77,5 8 501 5 868 69,0 10 553 8 901 84,3
2000 19 783 14 914 75,4 8 590 5 636 65,6 11 193 9 278 82,9
2001 21 018 15 429 73,4 9 201 5 856 63,6 11 817 9 573 81,0
2002 21 245 14 869 70,0 9 456 5 631 59,5 11 789 9 238 78,4
2003 20 763 13 592 65,5 9 092 4 942 54,4 11 671 8 650 74,1
2004 20 827 11 986 57,6 8 977 4 114 45,8 11 850 7 872 66,4
2005 20 744 9 835 47,4 8 979 3 052 34,0 11 765 6 783 57,7
2006 19 988 6 883 34,4 8 687 2 047 23,6 11 301 4 836 42,8
2007 19 461 3 813 19,6 8 274 986 11,9 11 187 2 827 25,3

Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2010, Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2010 loppuun mennessä (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2010/opku_2010_2012-03-20_tau_004_fi.html