Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2017 loppuun mennessä, nuorten koulutus

Aloittamisvuosi Uusia opiskelijoita yhteensä Tutkinnon suorittaneita Uusia miesopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita miehiä Uusia naisopiskelijoita Tutkinnon suorittaneita naisia
    %     %     %
1995 8 361 6 174 73,8 4 139 2 752 66,5 4 222 3 422 81,1
1999 25 888 19 299 74,5 11 555 7 565 65,5 14 333 11 734 81,9
2000 26 091 19 417 74,4 11 595 7 648 66,0 14 496 11 769 81,2
2001 26 223 19 521 74,4 11 546 7 520 65,1 14 677 12 001 81,8
2002 28 526 20 295 71,1 13 412 8 308 61,9 15 114 11 987 79,3
2003 28 776 20 275 70,5 13 347 8 174 61,2 15 429 12 101 78,4
2004 29 332 20 624 70,3 13 190 8 017 60,8 16 142 12 607 78,1
2005 29 053 20 451 70,4 13 141 8 052 61,3 15 912 12 399 77,9
2006 28 531 20 127 70,5 13 045 8 051 61,7 15 486 12 076 78,0
2007 28 329 19 979 70,5 13 037 8 077 62,0 15 292 11 902 77,8
2008 28 302 20 083 71,0 12 711 7 974 62,7 15 591 12 109 77,7
2009 28 400 19 646 69,2 13 127 7 996 60,9 15 273 11 650 76,3
2010 29 030 19 697 67,9 13 558 7 977 58,8 15 472 11 720 75,7
2011 28 646 19 042 66,5 13 447 7 626 56,7 15 199 11 416 75,1
2012 28 093 17 491 62,3 12 719 6 325 49,7 15 374 11 166 72,6
2013 26 894 13 577 50,5 12 441 4 343 34,9 14 453 9 234 63,9
2014 27 881 7 886 28,3 13 053 1 863 14,3 14 828 6 023 40,6

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2019, Liitetaulukko 3. Ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2017 loppuun mennessä, nuorten koulutus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2019-03-14_tau_003_fi.html