Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen alemman ja ylemmän korkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2017 loppuun mennessä

Aloittamisvuosi Yliopisto-
koulutuksen uusia
opiskelijoita yhteensä
Alemman
korkeakoulututkinnon suorittaneita
Uusia miesopiskelijoita Alemman
korkeakoulututkinnon
suorittaneita
miehiä
Uusia naisopiskelijoita Alemman
korkeakoulututkinnon
suorittaneita
naisia
    %     %     %
1995 16 582 13 747 82,9 7 526 5 739 76,3 9 056 8 008 88,4
1999 19 054 15 472 81,2 8 501 6 234 73,3 10 553 9 238 87,5
2000 19 783 15 819 80,0 8 590 6 106 71,1 11 193 9 713 86,8
2001 21 018 16 782 79,8 9 201 6 585 71,6 11 817 10 197 86,3
2002 21 245 16 765 78,9 9 456 6 662 70,5 11 789 10 103 85,7
2003 20 763 16 458 79,3 9 092 6 481 71,3 11 671 9 977 85,5
2004 20 827 16 236 78,0 8 977 6 299 70,2 11 850 9 937 83,9
2005 20 744 16 294 78,5 8 979 6 366 70,9 11 765 9 928 84,4
2006 19 988 15 831 79,2 8 687 6 335 72,9 11 301 9 496 84,0
2007 19 461 15 151 77,9 8 274 5 834 70,5 11 187 9 317 83,3
2008 19 396 14 877 76,7 8 483 5 939 70,0 10 913 8 938 81,9
2009 19 940 14 864 74,5 8 820 5 935 67,3 11 120 8 929 80,3
2010 19 766 14 132 71,5 8 780 5 645 64,3 10 986 8 487 77,3
2011 19 827 13 643 68,8 8 786 5 478 62,3 11 041 8 165 74,0
2012 22 815 14 296 62,7 9 944 5 477 55,1 12 871 8 819 68,5
2013 23 162 12 437 53,7 10 189 4 571 44,9 12 973 7 866 60,6
2014 23 919 8 772 36,7 10 614 2 955 27,8 13 305 5 817 43,7

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2019, Liitetaulukko 4. Yliopistokoulutuksen alemman ja ylemmän korkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2017 loppuun mennessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2019-03-14_tau_004_fi.html