Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.4.2005

Poliisin ja tullin pakkokeinot 2004

Tilastokeskuksen mukaan poliisi ja tulli suorittivat 228 000 pakkokeinoa vuonna 2004. Niistä vajaa puolet eli 108 000 oli ns. päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys ei ole rikoksen selvittämisestä, vaan henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muissa pakkokeinoissa on lähes aina kysymys syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimisesta. Keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, 46 000 tapausta, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin liittyvä takavarikko 16 000 sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko 30 000 tapausta. Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin vajaa 16 000. Verikokeesta tehtävien humalatilan tutkimusten määrää ei tästä tilastosta luotettavasti saada. Muiden pakkokeinojen lukumäärät jäivät edellä mainittuihin verrattuna suhteellisen pieniksi.

Päihtyneenä säilöön otettujen määrä lisääntyi lähes 11 000:lla eli noin 11 prosenttia. Vuoden 2004 alusta DNA-tunnisteiden ottoa koskeva lainsäädäntö muuttui. Kun DNA-tunnisteita tutkittiin (henkilökatsastus) vuonna 2003 vajaa 150, määrä vuonna 2004 oli noin 10 500. Vuoden 2004 alusta otettiin käyttöön uutena nimikkeenä lähestymiskielto, niitä kirjattiin lähes 1 400.

Poliisin ja tullin pakkokeinot 2002 - 2004

  2002 2003 2004
Yhteensä 201 361 202 883 227 519
Kiinniotto 34 181 33 890 34 191
Pidättäminen 12 927 13 753 11 628
Vangitseminen 2 587 2 639 2 244
Matkustuskielto 688 668 625
Päihtyneenä säilöön otetut 97 479 96 988 107 854
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 3 745 5 208 6 080
Humalatilan tutkiminen, tarkkuusalkometri. 13 651 14 064 15 649
Henkilökatsastus / takavarikko 1 596 1 009 12 193
Henkilötarkastus / takavarikko 3 435 3 202 3 461
Kotietsintä ja takavarikko 11 689 12 088 12 060
Takavarikko 16 746 16 707 17 480
Kielto ilmaista päätös 24 14 26
Pakkokeinon kumoaminen 52 33 35
Lähestymiskielto - - 1 386
Lähetyksen pysäytysmääräys 30 38 28
Pakkokeinon muuttaminen 4 7 36
Noutomääräys 294 308 358
Määräajan pidentämispyyntö 1 049 1 080 942
Turvaamistoimi 150 126 217
Väliaikainen toimenpide 133 100 200
Todistamaan velvoittaminen - 3 -
Vangitun vapauttaminen 894 946 808

 

Lähde: Rikostilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2004/pkei_2004_2005-04-04_tie_001.html