Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 16.5.2006

Poliisin ja tullin pakkokeinot 2005

Tilastokeskuksen mukaan poliisi ja tulli suorittivat 236 000 pakkokeinoa vuonna 2005. Määrä on noin 10 000 edellisvuotta enemmän. Pakkokeinoista vajaa puolet eli 108 000 oli ns. päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muissa pakkokeinoissa on lähes aina kysymys syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimisesta. Keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, 45 000 tapausta, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, 24 000 tapausta sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko, 32 000 tapausta. Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin vajaa 16 000. Verikokeesta tehtävien humalatilan tutkimusten määrää ei tästä tilastosta luotettavasti saada. Muiden pakkokeinojen lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi.

Päihtyneenä säilöön otettujen määrä väheni 4 000:lla. Edellisen vuoden voimakas lisääntyminen ei siten jatkunut. Vuoden 2004 alusta DNA-tunnisteiden ottoa koskeva lainsäädäntö muuttui. Kun DNA-tunnisteita tutkittiin (henkilökatsastus) vuonna 2003 vajaa 150, määrä vuonna 2005 oli noin 14 500.  Kiinniottojen ja pidätysten määrä pysyi lähes ennallaan, sen sijaan kotietsinnät ja takavarikot lisääntyivät noin 2  500:lla. Lisäksi pakkokeinojen kokonaismäärän kasvuun on vaikuttanut lähestymiskielto, joka on uutena nimikkeenä tässä tilastossa.

Poliisin ja tullin pakkokeinot 2002-2005

  2002 2003 2004 2005
Yhteensä 201 361 202 883 226 133 236 357
Kiinniotto 34 181 33 890 34 191 34 130
Pidättäminen 12 927 13 753 11 628 11 270
Vangitseminen 2 587 2 639 2 244 2 256
Matkustuskielto 688 668 625 635
Päihtyneenä säilöön otetut 97 479 96 988 107 854 103 727
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 3 745 5 208 6 080 6 895
Humalatilan tutkiminen, tarkkuusalkometri 13 651 14 064 15 649 16 081
Henkilökatsastus / takavarikko 1 596 1 009 12 193 20 322
    Niistä Dna- tunnisteen määr. rik. epäillylle - 129 13 398 14 428
Henkilötarkastus / takavarikko 3 435 3 202 3 461 3 820
Kotietsintä ja takavarikko 11 689 12 088 12 060 13 403
Takavarikko 16 746 16 707 17 480 18 693
Kielto ilmaista päätös 24 14 26 37
Pakkokeinon kumoaminen 52 33 35 33
Lähestymiskielto - - - 2 152
Lähetyksen pysäytysmääräys 30 38 28 26
Pakkokeinon muuttaminen 4 7 36 15
Noutomääräys 294 308 358 471
Määräajan pidentämispyyntö 1 049 1 080 942 1 109
Turvaamistoimi 150 126 217 265
Väliaikainen toimenpide 133 100 200 230
Todistamaan velvoittaminen - 3 - -
Vangitun vapauttaminen 894 946 808 783

Lähde: Rikostilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 16.5.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2005/pkei_2005_2006-05-16_tie_001.html