Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 22.1.2008

Poliisin ja tullin pakkokeinot 2006

Tilastokeskuksen mukaan poliisi ja tulli suorittivat 238 000 pakkokeinoa vuonna 2006. Määrä on vajaat 2 000 edellisvuotta enemmän. Pakkokeinoista vajaa puolet eli 101 000 oli ns. päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muissa pakkokeinoissa on lähes aina kysymys syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimisesta. Keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, 43 000 tapausta, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, 30 000 tapausta sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko, 32 500 tapausta. Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin vajaat 15 500. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrää ei tästä tilastosta luotettavasti saada. Muiden pakkokeinojen lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi.

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi vuodesta 2005 lähes 5 000:lla. Vuoden 2004 alusta DNA-tunnisteiden ottoa koskeva lainsäädäntö muuttui. Kun DNA-tunnisteita tutkittiin (henkilökatsastus) vuonna 2003 vajaat 150, määrä vuonna 2005 oli noin 14 500 ja vuonna 2006 noin 15 500.  Kiinniottojen ja pidätysten sekä päihtyneenä säilöön otettujen määrät laskivat, luvut olivat kuitenkin lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Pakkokeinojen kokonaismäärän kasvuun on vaikuttanut lähestymiskielto, joka otettiin uutena nimikkeenä tilastoon vuonna 2005. Vuonna 2006 lähestymiskieltoja määrättiin yli 2 000. 

Poliisin ja tullin pakkokeinot 2002-2006

  2002 2003 2004 2005 2006
Yhteensä 201 361 202 883 226 133 236 357 238 016
Kiinniotto 34 181 33 890 34 191 34 130 32 470
Pidättäminen 12 927 13 753 11 628 11 270 10 575
Vangitseminen 2 587 2 639 2 244 2 256 2 286
Matkustuskielto 688 668 625 635 632
Päihtyneenä säilöön otetut 97 479 96 988 107 854 103 727 101 087
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 3 745 5 208 6 080 6 895 7 866
Humalatilan tutkiminen, tarkkuusalkometri 13 651 14 064 15 649 16 081 15 352
Henkilökatsastus / takavarikko 1 596 1 009 12 193 20 322 25 425
    Niistä DNA- tunnisteen määr. rik. epäillylle - 129 13 398 14 428 15 489
Henkilötarkastus / takavarikko 3 435 3 202 3 461 3 820 4 407
Kotietsintä ja takavarikko 11 689 12 088 12 060 13 403 13 234
Takavarikko 16 746 16 707 17 480 18 693 19 459
Kielto ilmaista päätös 24 14 26 37 60
Pakkokeinon kumoaminen 52 33 35 33 30
Lähestymiskielto - - - 2 152 2 079
Lähetyksen pysäytysmääräys 30 38 28 26 24
Pakkokeinon muuttaminen 4 7 36 15 23
Noutomääräys 294 308 358 471 492
Määräajan pidentämispyyntö 1 049 1 080 942 1 109 1 096
Turvaamistoimi 150 126 217 265 258
Väliaikainen toimenpide 133 100 200 230 230
Todistamaan velvoittaminen - 3 - - -
Vangitun vapauttaminen 894 946 808 783 913

Lähde: Rikostilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet
Luokitukset

Päivitetty 21.1.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2006/pkei_2006_2008-01-22_tie_001.html