Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 11.4.2008

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos1) suorittivat 243 000 pakkokeinoa vuonna 2007

Tilastokeskuksen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos1) suorittivat 243 000 pakkokeinoa vuonna 2007. Määrä on vajaat 5 000 edellisvuotta enemmän. Pakkokeinoista vajaa puolet eli 99 000 oli ns. päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muissa pakkokeinolajeissa on lähes aina kysymys syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimisesta tai rikosprosessin turvaamisesta. Keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, 43 500 tapausta, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, 33 300 tapausta sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko, 33 700 tapausta. Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin lähes 17 000. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrää ei tästä tilastosta luotettavasti saada. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi.

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi vuodesta 2006 lähes 3 500:lla. Kun DNA-tunnisteita tutkittiin (henkilökatsastus) vuonna 2007 runsaat 16 000, lisäystä edelliseen vuoteen oli noin 500. Aikaisempina vuosina DNA-tutkimusten määrät lisääntyivät paljon, nyt lisäys oli suhteellisen pieni. Kiinniottojen ja pidätysten määrät säilyivät edellisvuotisella tasolla. Päihtyneenä säilöön otettujen määrät näyttävät viime vuosina kääntyneen lievään laskuun. Naisiin kohdistettiin 27 300 pakkokeinoa eli 12 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen1) pakkokeinot 2002-2007

  2002 2003 2004 2005 2006 2007
Yhteensä 201 361 202 883 226 133 236 357 238 016 242 874
Kiinniotto 34 181 33 890 34 191 34 130 32 470 32 750
Pidättäminen 12 927 13 753 11 628 11 270 10 575 10 757
Vangitseminen 2 587 2 639 2 244 2 256 2 286 2 321
Matkustuskielto 688 668 625 635 632 665
Päihtyneenä säilöön otetut 97 479 96 988 107 854 103 727 101 087 99 113
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 3 745 5 208 6 080 6 895 7 866 8 267
Humalatilan tutkiminen, tarkkuusalkometri 13 651 14 064 15 649 16 081 15 352 16 721
Henkilökatsastus / takavarikko 1 596 1 009 12 193 20 322 25 425 27 946
    Niistä DNA- tunnisteen määr. rik. epäillylle - 129 10 398 14 428 15 489 16 051
Henkilötarkastus / takavarikko 3 435 3 202 3 461 3 820 4 407 5 361
Kotietsintä ja takavarikko 11 689 12 088 12 060 13 403 13 234 14 482
Takavarikko 16 746 16 707 17 480 18 693 19 459 19 184
Kielto ilmaista päätös 24 14 26 37 60 55
Pakkokeinon kumoaminen 52 33 35 33 30 34
Lähestymiskielto - - - 2 152 2 079 2 128
Lähetyksen pysäytysmääräys 30 38 28 26 24 46
Pakkokeinon muuttaminen 4 7 36 15 23 24
Noutomääräys 294 308 358 471 492 463
Määräajan pidentämispyyntö 1 049 1 080 942 1 109 1 096 1 179
Turvaamistoimi 150 126 217 265 258 248
Väliaikainen toimenpide 133 100 200 230 230 230
Todistamaan velvoittaminen - 3 - - - 1
Vangitun vapauttaminen 894 946 808 783 913 886

1) 18.4.2008 lisätty rajavartiolaitos.

Lähde: Rikostilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Risto Lättilä (09) 1734 3252, oikeus.rikostilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2007/pkei_2007_2008-04-11_tie_001.html