Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 17.4.2009

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 237 000 pakkokeinoa vuonna 2008

Tilastokeskuksen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 237 000 pakkokeinoa vuonna 2008. Määrä on vajaat 6 000 edellisvuotta vähemmän. Pakkokeinoista runsaat 40 prosenttia eli 95 200 oli ns. päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muissa pakkokeinolajeissa on lähes aina kysymys syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimisesta tai rikosprosessin turvaamisesta. Keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen,
42 500 tapausta, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, 32 400 tapausta sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko, 35 400 tapausta. Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin lähes 15 500. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrää ei tästä tilastosta luotettavasti saada. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi.

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä väheni vuodesta 2007 lähes 1 000:lla. Määrän väheneminen johtui tutkittujen DNA-tunnisteiden määrän laskusta. Aikaisempina vuosina DNA-tutkimusten määrät lisääntyivät paljon, nyt jo kolmatta vuotta määrä on pysynyt suhteellisen samana. Takavarikkoja tehtiin 20 800 eli lisäystä edellisestä vuodesta oli 1 600. Kiinniottojen määrä väheni edellisvuodesta yli tuhannella. Päihtyneenä säilöön otettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen laskuun. Naisiin kohdistettiin 27 500 pakkokeinoa eli 12 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2008

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Yhteensä 201 361 202 883 226 133 236 357 238 016 242 874 237 331
Kiinniotto 34 181 33 890 34 191 34 130 32 470 32 750 31 630
Pidättäminen 12 927 13 753 11 628 11 270 10 575 10 757 10 794
Vangitseminen 2 587 2 639 2 244 2 256 2 286 2 321 2 263
Matkustuskielto 688 668 625 635 632 665 667
Päihtyneenä säilöön otetut 97 479 96 988 107 854 103 727 101 087 99 113 95 228
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 3 745 5 208 6 080 6 895 7 866 8 267 7 708
Humalatilan tutkiminen, tarkkuusalkometri 13 651 14 064 15 649 16 081 15 352 16 721 15 575
Henkilökatsastus / takavarikko 1 596 1 009 12 193 20 322 25 425 27 946 27 352
    Niistä DNA- tunnisteen määr. rik. epäillylle - 129 10 398 14 428 15 489 16 051 15 092
Henkilötarkastus / takavarikko 3 435 3 202 3 461 3 820 4 407 5 361 5 093
Kotietsintä ja takavarikko 11 689 12 088 12 060 13 403 13 234 14 482 14 590
Takavarikko 16 746 16 707 17 480 18 693 19 459 19 184 20 806
Kielto ilmaista päätös 24 14 26 37 60 55 112
Pakkokeinon kumoaminen 52 33 35 33 30 34 30
Lähestymiskielto - - - 2 152 2 079 2 128 2 127
Lähetyksen pysäytysmääräys 30 38 28 26 24 46 31
Pakkokeinon muuttaminen 4 7 36 15 23 24 45
Noutomääräys 294 308 358 471 492 463 450
Määräajan pidentämispyyntö 1 049 1 080 942 1 109 1 096 1 179 1 425
Turvaamistoimi 150 126 217 265 258 248 288
Väliaikainen toimenpide 133 100 200 230 230 230 272
Todistamaan velvoittaminen - 3 - - - 1 1
Vangitun vapauttaminen 894 946 808 783 913 886 826

Lähde: Rikostilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09) 1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2008/pkei_2008_2009-04-17_tie_001.html