Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2009

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Yhteensä 201 361 202 883 226 133 236 357 238 016 242 874 237 331 225 532
Kiinniotto 34 181 33 890 34 191 34 130 32 470 32 750 31 630 31 884
Pidättäminen 12 927 13 753 11 628 11 270 10 575 10 757 10 794 10 965
Vangitseminen 2 587 2 639 2 244 2 256 2 286 2 321 2 263 2 323
Matkustuskielto 688 668 625 635 632 665 667 535
Päihtyneenä säilöönotetut 97 479 96 988 107 854 103 727 101 087 99 113 95 228 88 347
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 3 745 5 208 6 080 6 895 7 866 8 267 7 708 1 424
Humalatilan tutkiminen, tarkkuusalkometri 13 651 14 064 15 649 16 081 15 352 16 721 15 575 13 894
Henkilökatsastus / takavarikko 1 596 1 009 12 193 20 322 25 425 27 946 27 352 26 166
- niistä DNA- tunnisteen määr. rik. epäillylle - 129 10 398 14 428 15 489 16 051 15 092 14 297
Henkilötarkastus / takavarikko 3 435 3 202 3 461 3 820 4 407 5 361 5 093 5 239
Kotietsintä ja takavarikko 11 689 12 088 12 060 13 403 13 234 14 482 14 590 16 047
Takavarikko 16 746 16 707 17 480 18 693 19 459 19 184 20 806 22 794
Kielto ilmaista päätös 24 14 26 37 60 55 112 58
Pakkokeinon kumoaminen 52 33 35 33 30 34 30 31
Lähestymiskielto - - - 2 152 2 079 2 128 2 127 2 117
Lähetyksen pysäytysmääräys 30 38 28 26 24 46 31 41
Pakkokeinon muuttaminen 4 7 36 15 23 24 45 33
Noutomääräys 294 308 358 471 492 463 450 597
Määräajan pidentämispyyntö 1 049 1 080 942 1 109 1 096 1 179 1 425 1 589
Turvaamistoimi 150 126 217 265 258 248 288 280
Väliaikainen toimenpide 133 100 200 230 230 230 272 261
Todistamaan velvoittaminen - 3 - - - 1 1 -
Vangitun vapauttaminen 894 946 808 783 913 886 826 893

Lähde: Pakkokeinot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 17.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2009, Liitetaulukko 1. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2009/pkei_2009_2010-06-17_tau_001_fi.html