Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Kiinniotetut, pidätetyt ja vangitut henkilöt iän mukaan 2010

Ikä Kiinniotto Pidättäminen Vangitseminen
Yhteensä 30 765 11 123 2 334
–14 39 - -
15–17 1 313 361 44
18–20 3 494 1 261 224
21–24 4 662 1 813 343
25–29 5 609 2 232 494
30–34 4 436 1 753 389
35–39 3 163 1 222 297
40–44 2 700 977 226
45–49 2 095 679 151
50–59 2 352 648 138
60– 845 173 28
Tuntematon 57 4 -

Lähde: Pakkokeinot 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio (09)1734 3248, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 1.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2010, Liitetaulukko 2. Kiinniotetut, pidätetyt ja vangitut henkilöt iän mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2010/pkei_2010_2011-06-01_tau_002_fi.html