Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2011

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Yhteensä 201 361 202 883 226 133 236 357 238 016 242 874 237 331 225 532 215 400 227 417
Kiinniotto 34 181 33 890 34 191 34 130 32 470 32 750 31 630 31 884 30 765 31 642
Pidättäminen 12 927 13 753 11 628 11 270 10 575 10 757 10 794 10 965 11 123 11 097
Vangitseminen 2 587 2 639 2 244 2 256 2 286 2 321 2 263 2 323 2 334 2 373
Matkustuskielto 688 668 625 635 632 665 667 535 593 611
Päihtyneenä säilöönotetut 97 479 96 988 107 854 103 727 101 087 99 113 95 228 88 347 79 555 78 463
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 1) 3 745 5 208 6 080 6 895 7 866 8 267 7 708 1 424 975 8 323
Humalatilan tutkiminen, tarkkuusalkometri 13 651 14 064 15 649 16 081 15 352 16 721 15 575 13 894 11 969 12 498
Henkilökatsastus / takavarikko 1 596 1 009 12 193 20 322 25 425 27 946 27 352 26 166 27 408 28 425
- niistä DNA- tunnisteen määr. rik. epäillylle - 129 10 398 14 428 15 489 16 051 15 092 14 297 14 931 15 498
Henkilötarkastus / takavarikko 3 435 3 202 3 461 3 820 4 407 5 361 5 093 5 239 4 779 4 523
Kotietsintä ja takavarikko 11 689 12 088 12 060 13 403 13 234 14 482 14 590 16 047 17 034 17 689
Takavarikko 16 746 16 707 17 480 18 693 19 459 19 184 20 806 22 794 23 105 25 850
Kielto ilmaista päätös 24 14 26 37 60 55 112 58 96 72
Pakkokeinon kumoaminen 52 33 35 33 30 34 30 31 46 37
Lähestymiskielto - - - 2 152 2 079 2 128 2 127 2 117 2 049 2 065
Lähetyksen pysäytysmääräys 30 38 28 26 24 46 31 41 32 34
Pakkokeinon muuttaminen 4 7 36 15 23 24 45 33 40 72
Noutomääräys 294 308 358 471 492 463 450 597 562 566
Määräajan pidentämispyyntö 1 049 1 080 942 1 109 1 096 1 179 1 425 1 589 1 584 1669
Turvaamistoimi 150 126 217 265 258 248 288 280 246 280
Väliaikainen toimenpide 133 100 200 230 230 230 272 261 214 248
Todistamaan velvoittaminen - 3 - - - 1 1 - - -
Vangitun vapauttaminen 894 946 808 783 913 886 826 893 882 869
1) Ennen vuotta 2011 tiedot ovat puutteellisia.

Lähde: Pakkokeinot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 1.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2011, Liitetaulukko 1. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2002-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2011/pkei_2011_2012-06-01_tau_001_fi.html