Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 2. Kiinniotetut, pidätetyt ja vangitut henkilöt iän mukaan 2011

Ikä Kiinniotto Pidättäminen Vangitseminen
Yhteensä 31 642 11 097 2 373
–14 38 1 -
15–17 1 294 338 53
18–20 3 521 1 431 211
21–24 4 887 1 684 302
25–29 5 775 2 088 472
30–34 4 565 1 795 398
35–39 3 267 1 263 314
40–44 2 752 945 235
45–49 2 139 651 170
50–59 2 397 663 159
60– 972 232 57
Tuntematon 35 6 2

Lähde: Pakkokeinot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 1.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2011, Liitetaulukko 2. Kiinniotetut, pidätetyt ja vangitut henkilöt iän mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2011/pkei_2011_2012-06-01_tau_002_fi.html