Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 31.5.2013

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 217 000 pakkokeinoa vuonna 2012

Tilastokeskuksen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 217 000 pakkokeinoa vuonna 2012. Määrä oli 10 800 pakkokeinoa vähemmän kuin edellisvuonna. Pakkokeinoista kolmannes oli päihtyneen säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2003–2012

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2003–2012

Päihtyneenä säilöön otettujen määrä näyttää viime vuosina kääntyneen laskuun. Niitä ilmeni 72 400 vuonna 2012, kun edellisvuoden vastaava luku oli 78 500. Päihtyneen säilöönoton lisäksi muita keskeisiä pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen, henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti liittyvä takavarikko, sekä takavarikko tai kotietsintä ja takavarikko. Kiinniottoja suoritettiin 28 600, mikä on 3 000 edellisvuotta vähemmän. Pidätysten määrä oli 10 600, mikä on 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä väheni yhdeksän prosenttia vuodesta 2011, niitä tehtiin 30 000. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 44 000, mikä on vajaan prosentin enemmän kuin edellisenä vuonna.

Humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 10 800. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2012 oli 10 700. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Naisiin kohdistettiin 26 700 pakkokeinoa eli 12 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.

Pakkokeinojen jakautuminen 2012 (Kaikkiaan 216 599 pakkokeinoa)

Pakkokeinojen jakautuminen 2012 (Kaikkiaan 216 599 pakkokeinoa)

Lähde: Pakkokeinot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2012/pkei_2012_2013-05-31_tie_001_fi.html