Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2009 - 2013

Pakkokeino 2009 2010 2011 2012 2013
YHTEENSÄ 225 532 215 400 227 417 216 599 210 302
Kiinniotto 31 884 30 765 31 642 28 627 27 726
Pidättäminen 10 965 11 123 11 097 10 584 10 110
Vangitseminen 2 323 2 334 2 373 2 548 2 420
Matkustuskielto 535 593 611 726 543
Päihtyneenä säilöönotetut 88 347 79 555 78 463 72 413 68 393
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 1) 1 424 975 8 323 10 689 11 000
Humalatilan tutkimus, tarkkuusalkometri 13 894 11 969 12 498 10 796 9 597
Henkilökatsastus / takavarikko 26 166 27 408 28 425 25 774 23 426
- Niistä DNA-tunnisteen määritt. rik. epäillylle 14 297 14 931 15 498 13 207 10 375
Henkilötarkastus / takavarikko 5 239 4 779 4 523 4 196 4 263
Kotietsintä ja takavarikko 16 047 17 034 17 689 16 356 17 578
Takavarikko 22 794 23 105 25 850 27 585 28 704
Kielto ilmaista päätös 58 96 72 97 106
Pakkokeinon kumoaminen 31 46 37 45 46
Lähestymiskielto 2 117 2 049 2 065 2 021 1 965
Lähetyksen pysäytysmääräys 41 32 34 79 129
Pakkokeinon muuttaminen 33 40 72 72 88
Noutomääräys 597 562 566 685 823
Määräajan pidentämispyyntö 1 589 1 584 1 669 1 706 1 857
Turvaamistoimi 280 246 280 332 281
Väliaikainen toimenpide 261 214 248 276 210
Todistamaan velvoittaminen 0 0 0 1 0
Vangitun vapauttaminen 893 882 869 966 994
1) Ennen vuotta 2011 tiedot ovat puutteellisia

Lähde: Pakkokeinot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Pakkokeinot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1730. 2013, Liitetaulukko 1. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2009 - 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pkei/2013/pkei_2013_2014-06-12_tau_001_fi.html