Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 8. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutusasteen mukaan, 15 vuotta täyttäneet

Rikokset 1) Yhteensä 2) Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Korkeakouluaste
KAIKKI RIKOKSET Epäillyt 256 927 160 838 79 581 7 156 9 352
% 100,0 62,6 31,0 2,8 3,6
Varkausrikokset Epäillyt 50 643 37 573 11 545 695 830
% 100,0 74,2 22,8 1,4 1,6
Ryöstörikokset Epäillyt 1 341 1 096 239 3 3
% 100,0 81,7 17,8 0,2 0,2
Kavallusrikokset Epäillyt 1 480 708 542 135 95
% 100,0 47,8 36,6 9,1 6,4
Petokset, maksuvälinepetokset Epäillyt 18 102 12 351 4 861 469 421
% 100,0 68,2 26,9 2,6 2,3
Verorikokset Epäillyt 1 168 543 467 91 67
% 100,0 46,5 40,0 7,8 5,7
Väärennykset Epäillyt 3 734 2 223 1 129 142 240
% 100,0 59,5 30,2 3,8 6,4
Velallisen epärehellisyys Epäillyt 664 237 284 73 70
% 100,0 35,7 42,8 11,0 10,5
Henkirikokset ja niiden yritykset Epäillyt 447 287 141 9 10
% 100,0 64,2 31,5 2,0 2,2
Pahoinpitelyrikokset Epäillyt 30 632 16 978 11 412 922 1 320
% 100,0 55,4 37,3 3,0 4,3
Raiskausrikokset Epäillyt 1 299 988 257 12 42
% 100,0 76,1 19,8 0,9 3,2
Rattijuopumukset Epäillyt 18 254 9 510 7 080 822 842
% 100,0 52,1 38,8 4,5 4,6
Huumausainerikokset Epäillyt 18 488 12 285 5 830 121 252
% 100,0 66,4 31,5 0,7 1,4
KOKO VÄESTÖ Epäillyt 4 512 285 1 455 959 1 783 389 467 164 805 773
% 100,0 32,3 39,5 10,4 17,9
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.
2) Liitetaulukoiden 5–8 tiedot poikkeavat toisistaan taustatietojen poiminta-ajankohdista johtuen. Osalle syylliseksi epäillyistä ei ole saatavilla kaikkia väestötietoja. Sosioekonomista asemaa kuvaavan liitetaulukon 6. väestötiedot ovat vuodelta 2010. Muissa liitetaulukoissa koko väestön tiedot ovat vuodelta 2011.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2012, Liitetaulukko 8. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutusasteen mukaan, 15 vuotta täyttäneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/polrik_2012_2013-04-02_tau_008_fi.html