Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2009–2013 (ennakkotieto)

  2009 2010 2011 2012 2013
KAIKKI RIKOKSET 1) 90 395 87 147 92 798 90 586 88 717
A Omaisuusrikokset 50 366  47 830 49 787 47 899 47 281
Murrot yhteensä 7 500 7 302 7 648 6 687 6 135
   - asunnosta 1 177 1 188 1 189 1 173 1 030
  -vapaa-ajan asunnosta 293 200 229 248 196
-muusta asunnosta 884 988 960 925 834
   - liikkeestä 836 835 840 769 766
   - moottoriajoneuvosta 2 775 2 508 2 755 2 317 1 812
   - muu luvatta tunkeutuen tehty varkausrikos 2 712 2 771 2 864 2 428 2 527
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 2 225 1 912 1 765 1 512 1 117
  - moottoriajoneuvon anastus 187 146 115 131 131
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 195 157 177 177 167
  - moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 1 1 1
  - moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 1 830 1 603 1 472 1 201 817
  - törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 12 5 1 2 2
Ryöstöt yhteensä 424 330 385 361 336
  - törkeä ryöstö 62 42 52 53 47
Vahingonteot yhteensä 10 317 8 828 9 759 8 667 8 674
  - törkeä vahingonteko 34 49 41 43 41
Kavallukset yhteensä 782 730 753 778 899
  - törkeä kavallus 75 59 72 81 103
Petokset yhteensä 4 536 4 029 4 210 4 829 5 530
  - törkeä petos 311 253 262 208 276
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 7 593 7 476 9 330 9 165 8 431
Tappo, murha tai surma 31 29 28 24 23
Tapon, murhan tai surman yritys 99 83 62 84 62
Pahoinpitelyt yhteensä 7 041 6 990 8 801 8 639 7 981
   - törkeä pahoinpitely 524 446 503 465 455
C Seksuaalirikokset 555 586 742 1 165 840
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 311 255 448 407 364
Raiskaus 146 244 185 334 192
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 3 131 3 212 3 309 3 400 3 162
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 401 413 477 473 411
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 374 367 438 435 371
Haitanteko virkamiehelle 487 489 529 516 452
  - kohdistunut poliisin henkilökuntaan 474 480 518 506 446
E Eräät liikennerikokset 11 809 10 412 10 952 10 359 9 602
Rattijuopumukset yhteensä 4 973 4 011 4 120 4 099 3 890
  - törkeä rattijuopumus 2 666 2 191 2 163 2 221 1 983
F Muut rikokset 16 941 17 631 18 678 18 598 19 401
Huumausainerikokset yhteensä 4 123 4 514 4 899 4 851 5 629
  - törkeä huumausainerikos 197 211 250 256 288
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 396 482 700 709 772
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi–maaliskuussa 2009–2013 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/01/polrik_2013_01_2013-04-15_tau_001_fi.html