Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä - 2 499 € 2 500 - 4 999 € 5 000 - 9 999 € 10 000 -
19 999 €
20 000 -
39 999 €
40 000 -
79 999 €
yli 80 000 €
1 Kaikki rikokset epäillyt 250 374 87 054 18 438 54 541 38 357 36 466 12 949 2 569
% 100,1 34,8 7,4 21,8 15,3 14,6 5,2 1,0
Omaisuusrikokset epäillyt 99 262 42 294 8 485 23 954 13 326 8 491 2 202 510
% 99,9 42,6 8,5 24,1 13,4 8,6 2,2 0,5
Varkausrikokset epäillyt 50 726 23 858 3 975 13 475 5 961 2 913 497 47
% 100,0 47,0 7,8 26,6 11,8 5,7 1,0 0,1
Ryöstörikokset epäillyt 1 310 680 142 284 125 67 10 2
% 100,0 51,9 10,8 21,7 9,5 5,1 0,8 0,2
Vahingonteot epäillyt 10 993 4 890 938 2 184 1 436 1 221 283 41
% 100,1 44,5 8,5 19,9 13,1 11,1 2,6 0,4
Kavallusrikokset epäillyt 1 630 346 161 272 331 344 155 21
% 100,0 21,2 9,9 16,7 20,3 21,1 9,5 1,3
Petokset epäillyt 19 378 7 065 2 051 4 573 3 178 2 034 392 85
% 100,0 36,5 10,6 23,6 16,4 10,5 2,0 0,4
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 516 720 142 353 194 87 18 2
% 100,0 47,5 9,4 23,3 12,8 5,7 1,2 0,1
Verorikokset epäillyt 1 020 178 44 206 181 230 129 52
% 99,9 17,5 4,3 20,2 17,7 22,5 12,6 5,1
Väärennysrikokset epäillyt 3 484 1 229 354 736 696 290 101 78
% 100,0 35,3 10,2 21,1 20,0 8,3 2,9 2,2
Velallisen epärehellisyys epäillyt 569 78 16 56 129 167 96 27
% 99,9 13,7 2,8 9,8 22,7 29,3 16,9 4,7
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 30 629 7 363 1 755 6 203 5 567 6 794 2 544 403
% 100,0 24,0 5,7 20,3 18,2 22,2 8,3 1,3
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 106 32 5 41 14 9 4 1
% 100,0 30,2 4,7 38,7 13,2 8,5 3,8 0,9
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 28 508 6 976 1 616 5 887 5 222 6 277 2 235 295
% 100,0 24,5 5,7 20,7 18,3 22,0 7,8 1,0
Seksuaalirikokset epäillyt 2 305 365 177 387 382 781 181 32
% 100,1 15,8 7,7 16,8 16,6 33,9 7,9 1,4
Rattijuopumukset epäillyt 17 200 3 969 999 3 269 3 455 3 987 1 329 192
% 100,0 23,1 5,8 19,0 20,1 23,2 7,7 1,1
Huumausainerikokset epäillyt 19 958 7 890 1 797 5 249 2 742 1 941 291 48
% 99,9 39,5 9,0 26,3 13,7 9,7 1,5 0,2
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 424 095 40 409 12 301 31 201 63 922 152 046 101 659 22 557
% 100,1 9,5 2,9 7,4 15,1 35,9 24,0 5,3
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 512 285 366 027 110 107 453 733 1 086 685 1 632 964 741 800 120 969
% 100,0 8,1 2,4 10,1 24,1 36,2 16,4 2,7
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_004_fi.html