Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/tutkijakoulutus
1 Kaikki rikokset epäillyt 250 374 157 004 77 098 7 007 5 167 4 098
% 100,0 62,7 30,8 2,8 2,1 1,6
Omaisuusrikokset epäillyt 99 262 69 711 25 091 1 994 1 365 1 101
% 100,0 70,2 25,3 2,0 1,4 1,1
Varkausrikokset epäillyt 50 726 37 442 11 809 639 445 391
% 100,1 73,8 23,3 1,3 0,9 0,8
Ryöstörikokset epäillyt 1 310 1 041 259 6 3 1
% 100,1 79,5 19,8 0,5 0,2 0,1
Vahingonteot epäillyt 10 993 7 747 2 870 148 135 93
% 99,9 70,5 26,1 1,3 1,2 0,8
Kavallusrikokset epäillyt 1 630 802 592 133 49 54
% 100,0 49,2 36,3 8,2 3,0 3,3
Petokset epäillyt 19 378 13 441 5 067 353 335 182
% 99,9 69,4 26,1 1,8 1,7 0,9
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 516 1 178 291 17 24 6
% 100,0 77,7 19,2 1,1 1,6 0,4
Verorikokset epäillyt 1 020 441 408 97 44 30
% 99,9 43,2 40,0 9,5 4,3 2,9
Väärennysrikokset epäillyt 3 484 2 111 1 047 119 97 110
% 100,1 60,6 30,1 3,4 2,8 3,2
Velallisen epärehellisyys epäillyt 569 196 265 65 16 27
% 99,9 34,4 46,6 11,4 2,8 4,7
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 30 629 16 500 11 591 1 049 894 595
% 99,9 53,9 37,8 3,4 2,9 1,9
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 106 66 39 - - 1
% 100,0 62,3 36,8 - - 0,9
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 28 508 15 522 10 835 902 756 493
% 100,0 54,4 38,0 3,2 2,7 1,7
Seksuaalirikokset epäillyt 2 305 1 092 891 170 86 66
% 100,1 47,4 38,7 7,4 3,7 2,9
Rattijuopumukset epäillyt 17 200 8 828 6 697 789 514 372
% 100,0 51,3 38,9 4,6 3,0 2,2
Huumausainerikokset epäillyt 19 958 13 130 6 450 151 154 73
% 100,1 65,8 32,3 0,8 0,8 0,4
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 424 095 119 327 185 344 40 712 40 903 37 809
% 99,9 28,1 43,7 9,6 9,6 8,9
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 512 285 1 412 785 1 803 888 461 639 431 000 402 973
% 100,0 31,3 40,0 10,2 9,6 8,9
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_007_fi.html