Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Rikos- ja pakkokeinotilasto -tilaston sivuilla.

Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2013

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 105 327 1,9 82 669 3,1 22 658 0,8
0 - 14 5 675 0,6 4 061 0,9 1 614 0,4
15 - 17 9 575 5,1 6 943 7,3 2 632 2,9
18 - 20 10 389 5,1 8 204 8,0 2 185 2,2
21 - 24 11 816 4,4 9 515 6,9 2 301 1,7
25 - 29 12 558 3,7 10 098 5,8 2 460 1,5
30 - 39 19 842 2,9 15 916 4,6 3 926 1,2
40 - 49 16 563 2,4 12 874 3,6 3 689 1,1
yli 50 18 906 0,9 15 055 1,5 3 851 0,3
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 93 262 1,8 73 177 2,9 20 085 0,8
0 - 14 5 061 0,6 3 610 0,8 1 451 0,4
15 - 17 8 937 5,0 6 463 7,1 2 474 2,8
18 - 20 9 512 4,9 7 487 7,6 2 025 2,1
21 - 24 10 368 4,1 8 307 6,4 2 061 1,7
25 - 29 10 537 3,4 8 447 5,3 2 090 1,4
30 - 39 16 640 2,7 13 347 4,2 3 293 1,1
40 - 49 14 524 2,2 11 332 3,4 3 192 1,0
yli 50 17 680 0,8 14 181 1,5 3 499 0,3
Suomessa syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 91 386 1,8 71 775 2,9 19 611 0,8
0 - 14 4 964 0,6 3 534 0,8 1 430 0,4
15 - 17 8 805 5,0 6 369 7,1 2 436 2,8
18 - 20 9 345 4,9 7 366 7,6 1 979 2,1
21 - 24 10 103 4,0 8 117 6,4 1 986 1,6
25 - 29 10 183 3,3 8 199 5,3 1 984 1,3
30 - 39 16 057 2,7 12 891 4,2 3 166 1,1
40 - 49 14 290 2,2 11 151 3,4 3 139 1,0
yli 50 17 636 0,8 14 145 1,5 3 491 0,3
Ulkomailla syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 1 876 4,0 1 402 5,8 474 2,1
0 - 14 97 1,0 76 1,5 21 0,4
15 - 17 132 7,1 94 10,3 38 4,0
18 - 20 167 9,2 121 13,3 46 5,1
21 - 24 265 8,3 190 11,8 75 4,8
25 - 29 354 7,3 248 9,9 106 4,6
30 - 39 583 4,3 456 6,6 127 1,9
40 - 49 234 2,7 181 4,1 53 1,3
yli 50 44 1,2 36 1,9 - -
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 9 896 3,5 7 509 5,3 2 387 1,7
0 - 14 605 1,2 443 1,7 162 0,7
15 - 17 622 7,3 468 10,7 154 3,7
18 - 20 777 8,0 630 12,6 147 3,2
21 - 24 1 117 6,2 908 9,9 209 2,4
25 - 29 1 603 4,9 1 266 7,4 337 2,2
30 - 39 2 529 4,1 1 944 6,0 585 2,0
40 - 49 1 672 3,6 1 203 5,2 469 2,1
yli 50 971 1,8 647 2,6 324 1,1
Suomessa syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 737 1,8 552 2,6 185 0,9
0 - 14 293 0,9 224 1,3 69 0,4
15 - 17 232 7,6 170 11,0 62 4,1
18 - 20 142 7,3 107 10,6 35 3,8
21 - 24 31 5,5 21 7,2 10 3,7
25 - 29 - - - - - -
30 - 39 - - - - - -
40 - 49 - - - - - -
yli 50 16 0,6 13 0,9 - -
Ulkomailla syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 9 159 3,8 6 957 5,8 2 202 1,9
0 - 14 312 1,7 219 2,4 93 1,1
15 - 17 390 7,1 298 10,6 92 3,4
18 - 20 635 8,2 523 13,1 112 3,0
21 - 24 1 086 6,2 887 9,9 199 2,3
25 - 29 1 594 4,9 1 260 7,4 334 2,2
30 - 39 2 521 4,1 1 937 6,0 584 2,0
40 - 49 1 666 3,6 1 199 5,2 467 2,1
yli 50 955 1,9 634 2,7 321 1,2
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 2 169 - 1 983 - 186 -
0 - 14 - - - - - -
15 - 17 16 - 12 - - -
18 - 20 100 - 87 - 13 -
21 - 24 331 - 300 - 31 -
25 - 29 418 - 385 - 33 -
30 - 39 673 - 625 - 48 -
40 - 49 367 - 339 - 28 -
yli 50 255 - 227 - 28 -

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_008_fi.html