Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Rakennus- ja asuntotuotanto 2019, marraskuu

1. Myönnettyjä rakennuslupakuutioita vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vähemmän kuin vuotta aiemmin

Myönnetyt rakennusluvat

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä myönnettiin rakennuslupia 7,3 miljoonalle kuutiometrille. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni tuolloin 17,7 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 9,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Heinä-syyskuussa myönnettiin rakennuslupa 7 076 asunnon rakentamiseen. Määrä on 6,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla.

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kolmannella neljänneksellä väheni kaikissa rakennustyyppien pääluokissa: teollisuus- ja varastorakennukset 39,8 prosenttia, julkiset palvelurakennukset 18,8 prosenttia ja liike- ja toimistorakennukset 16,2 prosenttia.

Rakennuslupia myönnettiin tammi-syyskuussa yhteensä 28,7 miljoonalle kuutiometrille, joka on 17,3 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2011 vastaavana ajankohtana. Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni 11,2 prosenttia vuodentakaisesta.

Aloitetut rakennuskohteet

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä käynnistettiin uudisrakennustöitä 8,8 miljoonan kuutiometrin edestä. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuutiomäärä väheni 16,6 prosenttia. Asuinrakentamisen aloitukset vähenivät heinä-syyskuussa tilavuudella mitattuna 10,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Kolmannella neljänneksellä aloitettiin 7 670 asunnon rakennustyöt. Määrä oli 9,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Pientaloasuntojen aloitusten kappalemäärä väheni 15 prosenttia ja kerrostaloasuntojen 7,1 prosenttia. Rivi- ja ketjutaloasuntojen aloitusten kappalemäärä puolestaan kasvoi hieman vuodentakaisesta.

Teollisuus- ja varastorakennusten aloitukset tilavuudella mitattuna vähenivät heinä-syyskuussa 27,2 prosenttia ja liike- ja toimistorakennusten aloitukset 20,2 prosenttia. Julkisten palvelurakennusten aloituskuutiomäärä pysyi viime vuoden tasolla.

Vuoden 2012 tammi-syyskuussa aloitettiin uudisrakennustöitä yhteensä 25,8 miljoonan kuutiometrin edestä. Aloitusten kuutiomäärä väheni 16,6 prosenttia. Asuinrakentamisen aloitusten kuutiomäärä väheni 8,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Tammi-syyskuussa liike- ja toimistorakennusten aloitusten kuutiomäärä väheni 28,6 prosenttia ja teollisuus- ja varastorakennusten 27,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä rakennuksia valmistui 7,3 miljoonan kuutiometrin edestä. Kuutiomäärä kasvoi 3,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä.

Asuinrakennuksia valmistui 2,6 miljoonaa kuutiometriä, joka on 4,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 heinä-syyskuussa.

Kolmannella neljänneksellä valmistuneet kuutiometrimäärät sekä julkisissa palvelurakennuksissa että teollisuus- ja varastorakennuksissa vähenivät vuodentakaisesta: julkiset palvelurakennukset 57,3 prosenttia ja teollisuus- ja varastorakennukset 18,9 prosenttia. Valmistunut kuutiometrimäärä liike- ja toimistorakentamisessa puolestaan kasvoi voimakkaasti.

Kuluvan vuoden heinä-syyskuussa valmistui 6 939 asuntoa. Asuntojen määrä kasvoi 12,4 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Rivi- ja ketjutaloasuntoja valmistui 18,4 prosenttia ja kerrostaloasuntoja 26,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pientaloasuntoja puolestaan valmistui 10,9 prosenttia vähemmän vuoden 2011 vastaavana ajankohtana.

Vuoden 2012 tammi-syyskuussa rakennuksia valmistui 26,8 miljoonan kuutiometrin edestä. Määrä on 10,7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Asuinrakennusten osuus valmistuneista rakennuksista oli 8,9 miljoonaa kuutiometriä, 3,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Vuoden 2011 tammi-syyskuuhun verrattuna valmistuneiden kuutiometrien määrä kasvoi eniten teollisuus- ja varastorakennuksissa sekä liike- ja toimistorakennuksissa.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. syyskuu 2012, 1. Myönnettyjä rakennuslupakuutioita vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vähemmän kuin vuotta aiemmin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ras/2012/09/ras_2012_09_2012-11-27_kat_001_fi.html