Liitetaulukko 2. Asuinrakentaminen 2015=100, tammikuu 2020

  Painot Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
0 Asuinrakentamisen kokonaisindeksi 1000 105,5 0,1 0,6
01 Asuinrakennusten uudisrakentaminen 400 104,6 0,1 0,4
01.1 Asuinpientalo 150 104,2 0,0 0,8
01.2 Asuinkerrostalo 250 104,8 0,1 0,2
02 Asuinrakennusten korjausrakentaminen 600 106,1 0,0 0,7
02.1 Asuinrakennusten asuntokorjaukset 240 107,7 0,2 1,3
02.2 Asuinrakennusten rakennuskorjaukset 360 105,1 -0,1 0,4
02.2.1 Asuinpientalon rakennuskorjaukset 180 105,7 -0,1 -0,4
02.2.2 Asuinkerrostalon rakennuskorjaukset 180 104,5 -0,0 1,2

Lähde: Rakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, Merja Järvinen 029 551 2458, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 14.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. tammikuu 2020, Liitetaulukko 2. Asuinrakentaminen 2015=100, tammikuu 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rki/2020/01/rki_2020_01_2020-02-14_tau_002_fi.html