Suomen virallinen tilasto

Rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kertyneet eläkevastuut olivat 644 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa
8.3.2019
Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2016 lopussa reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 644,2 miljardia euroa eli 298 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 431,2 miljardia euroa ja julkisten alojen 213,0 miljardia euroa. Vuodesta 2015 eläkevastuut kasvoivat 12,7 miljardia euroa. Kasvusta 9,6 miljardia euroa tuli yksityisiltä ja 3,0 miljardia euroa julkisilta aloilta.

Seuraava julkistus:
28.3.2019

Kuvaus: Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia. Rahoitustaseet ovat tilastointijakson lopun rahoitussaamisten ja velkojen kantoja. Rahoitustaloustoimet puolestaan ovat tilastointijakson aikana tehtyjä taloustoimia, jotka vaikuttavat rahoitustaseisiin. Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää. Rahoitustilinpitotilaston yhteydessä julkaistaan tietoa myös niin sanotuista reaalivaroista. Reaalivaroihin kuuluvat valmistetut varat kuten esimerkiksi rakennukset ja varastot sekä valmistamattomat varat kuten esimerkiksi maa. Sektorin kokonaisvarat saadaan laskemalla yhteen rahoitus- ja reaalivarat.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, rahoitustase, rahoitustilinpito, sektorit, sijoitustoiminta, varallisuus, velat, velkaantumisaste.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Rahoitustilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä
1.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/index.html