Suomen virallinen tilasto

Rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Eläkevastuiden tilastointia uudistettu
7.3.2018
Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2015 lopussa reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 631,5 miljardia euroa eli 301 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 421,6 miljardia euroa ja julkisten alojen 209,9 miljardia euroa.

Seuraava julkistus:
28.3.2018

Kuvaus: Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia. Rahoitustaseet ovat tilastointijakson lopun rahoitussaamisten ja velkojen kantoja. Rahoitustaloustoimet puolestaan ovat tilastointijakson aikana tehtyjä taloustoimia, jotka vaikuttavat rahoitustaseisiin. Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää. Rahoitustilinpitotilaston yhteydessä julkaistaan tietoa myös niin sanotuista reaalivaroista. Reaalivaroihin kuuluvat valmistetut varat kuten esimerkiksi rakennukset ja varastot sekä valmistamattomat varat kuten esimerkiksi maa. Sektorin kokonaisvarat saadaan laskemalla yhteen rahoitus- ja reaalivarat.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kansantalouden tilinpito, rahoitustase, rahoitustilinpito, sektorit, sijoitustoiminta, varallisuus, velat, velkaantumisaste.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Rahoitustilinpidossa käyttöön EKT 2010 -järjestelmä
1.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.3.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/rtp/index.html

Jaa