Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Suurten yritysten liikevaihtoennakko 2020, elokuu

Julkaistu: 31.3.2020

Suurten yritysten liikevaihto laski helmikuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto laski vuoden 2020 helmikuussa 0,4 prosenttia tammikuuhun verrattuna. Tammikuussa suurten yritysten kausitasoitettu liikevaihto laski 0,6 prosenttia, kun taas joulukuussa liikevaihto oli 0,5 prosenttia suurempi edeltävään kuukauteen verrattuna.

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten liikevaihdon kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %

Suurten yritysten kausitasoittamaton liikevaihto laski vuoden 2020 helmikuussa 1,4 prosenttia edellisvuoden helmikuusta. Joulu-helmikuussa suurten yritysten liikevaihto kasvoi 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihdon vuosimuutos, %

Suurten yritysten liikevaihtoennakko perustuu teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palvelualojen 2 000 liikevaihdoltaan merkittävimmän yrityksen muodostamaan otokseen. Tilaston ulkopuolelle jäävät alkutuotantoa sekä pankki- ja vakuutustoimintaa harjoittavat yritykset.

Tilaston kuvaamat yritykset muodostavat noin 70 prosenttia kaikkien Suomessa toimivien yritysten liikevaihdosta, vastaavat yli puolesta tehdyistä investoinneista ja työllistävät reilut 40 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä.

Tietoja voidaan käyttää yritystalouden kehityksen ja markkinoiden lyhyen aikavälin seurantaan. Tilaston perusteella ei voida täysin kattavasti arvioida koko yrityssektorin suhdannetilannetta, koska pienempien yritysten suhdannekehitys voi poiketa suurista yrityksistä.

Tarkempia tietoja eri toimialojen kehityksestä julkaistaan kuukausittain Liiketoiminnan kuukausikuvaajien kotisivuilla.


Lähde: Suurten yritysten liikevaihtoennakko, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Lauri Pullinen 029 551 3043, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 31.3.2020

Viittausohje:

Tilasto: Suurten yritysten liikevaihtoennakko [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-0707. helmikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/slv/2020/02/slv_2020_02_2020-03-31_tie_001_fi.html