Liitetaulukko 3. Kotimaanmatkoilla käytetyt kulkuvälineet syys-joulukuussa 2014*

Kotimaanmatkan kulkuväline Vapaa-aika Työ
Matkat 9-12/2014*     Matkat 9-12/2014*    
1 000 matkaa Osuus, % 1 000 matkaa Osuus, % 
Matkoja yhteensä 7 627 100 1 455 100
Auto 5 942 78 932 64
Bussi 612 8 69 5
Juna 942 12 303 21
Lentokone 100 1 140 10
Muu .. .. .. ..
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen, [*] ennakkotieto.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Vuodesta 2012 lähtien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 06.02.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Syksy (1.9.-31.12) 2014, Liitetaulukko 3. Kotimaanmatkoilla käytetyt kulkuvälineet syys-joulukuussa 2014* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2014/15/smat_2014_15_2015-02-06_tau_003_fi.html