Liitetaulukko 2.1 Kotimaan yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan 2018-2020

Taustatiedot Yhteensä    Maksullinen
majoitus 1)
Ilmaismajoitus
2018       2019       2020      2018       2019       2020      2018       2019       2020     
1 000 matkaa 1 000 matkaa 1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 26 680 25 690 21 380 6 830 7 290 5 450 18 850 18 400 15 930
Sukupuoli
Mies 12 700 11 280 10 240 3 520 3 330 2 760 9 180 7 950 7 480
Nainen 12 980 14 420 11 140 3 310 3 960 2 690 9 660 10 460 8 450
Ikä
15 - 24 4 410 3 850 3 270 800 790 610 3 610 3 060 2 660
25 - 34 4 890 5 170 4 000 1 160 1 190 890 3 730 3 980 3 110
35 - 44 4 250 4 830 3 990 1 450 1 650 1 220 2 800 3 180 2 770
45 - 54 3 710 3 630 2 830 1 210 1 210 1 020 2 510 2 430 1 800
55 - 64 4 300 3 910 3 750 1 280 1 310 1 070 3 030 2 600 2 680
65 - 74 3 100 3 440 2 700 740 940 500 2 360 2 500 2 210
75 - 84 1 000 870 840 190 200 150 800 670 690
Asuinalue
Pääkaupunkiseutu 5 450 6 050 5 660 1 000 1 290 1 190 4 450 4 760 4 470
Muu Etelä-Suomi 4 720 4 880 4 040 1 450 1 320 1 070 3 270 3 560 2 970
Länsi-Suomi 9 150 8 820 6 830 2 710 2 770 1 850 6 440 6 050 4 980
Itä-Suomi 2 660 2 750 2 300 660 860 640 2 000 1 890 1 660
Pohjois-Suomi 3 690 3 190 2 550 1 010 1 050 710 2 680 2 140 1 840
1) Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai muussa maksullisessa majoituksessa.
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2020, Liitetaulukko 2.1 Kotimaan yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan 2018-2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/smat_2020_2021-03-30_tau_002_fi.html