Liitetaulukko 2.2 Ulkomaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan 2018-2020

Taustatiedot Yhteensä    Yöpyminen
kohdemaassa
Risteily         Päivämatka
(ml. päiväristeily)
2018       2019       2020       2018       2019       2020       2018       2019       2020       2018       2019       2020      
1 000 matkaa 1 000 matkaa 1 000 matkaa 1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 8 180 8 130 2 290 6 440 6 250 1 660 950 1 090 300 790 790 330
Sukupuoli
Mies 3 780 3 540 1 220 3 020 2 710 860 410 460 160 350 360 210
Nainen 4 400 4 600 1 070 3 420 3 540 800 540 640 140 440 420 120
Ikä
15 - 24 1 120 1 200 300 810 980 190 140 130 .. 160 .. ..
25 - 34 1 410 1 370 400 1 210 1 060 300 100 200 .. .. 110 ..
35 - 44 1 390 1 380 380 1 120 1 050 280 190 220 .. .. 110 ..
45 - 54 1 450 1 560 440 1 160 1 190 330 150 180 .. 150 200 ..
55 - 64 1 360 1 290 380 1 100 980 290 130 170 .. 130 140 ..
65 - 74 1 160 1 070 290 840 820 190 180 150 .. 140 110 ..
75 - 84 290 250 .. 210 180 .. .. .. .. .. .. ..
Asuinalue
Pääkaupunkiseutu 2 600 2 690 890 2 120 2 040 660 250 370 .. 230 280 140
Muu Etelä-Suomi 1 840 1 770 540 1 410 1 350 400 250 260 .. 180 160 ..
Länsi-Suomi 2 490 2 430 590 1 980 1 940 410 380 380 130 130 110 ..
Itä-Suomi 550 550 110 460 440 .. .. .. .. .. .. ..
Pohjois-Suomi 700 700 150 480 480 100 .. .. .. 210 180 ..
1) Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai muussa maksullisessa majoituksessa.
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2020, Liitetaulukko 2.2 Ulkomaan vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan 2018-2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/smat_2020_2021-03-30_tau_003_fi.html