Suomen virallinen tilasto

Sijoituspalveluyritykset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot kasvoivat edellisvuoden huhti-kesäkuusta
13.10.2017
Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 41 miljoonaa euroa vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 14 miljoonaa euroa enemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoittoa kertyi 5 miljoonaa euroa enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Seuraava julkistus:
15.12.2017

Kuvaus: Tilastokeskus on julkaissut neljännesvuosi- ja vuositilinpäätöstilastoja sijoituspalveluyrityksistä vuoden 1998 lopun tilanteesta alkaen. Uusia IAS/IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisia tilinpäätöstietoja on julkaistu vuodesta 2005 lähtien. Sijoituspalveluyritys on sijoituspalveluyrityslain mukaista arvopaperivälitys-, markkinatakaus-, arvopaperikaupinta-, emissionjärjestämis- ja omaisuudenhoitotoimintaa Suomessa harjoittava instituutio, jolla on lain edellyttämä sijoituspalvelutoimilupa. Sijoituspalveluyritystoimintaa harjoittavat Suomessa kotimaisten sijoituspalveluyritysten lisäksi myös ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa toimivat sivukonttorit.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: arvopaperit, sijoituspalvelut, sijoituspalveluyritykset, taseet, tilinpäätös, tuloslaskelmat, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Sijoituspalveluyritysten julkistus 7.7. siirtyy
7.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/index.html

Jaa