Liitetaulukko1. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen ja asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan 2010

  Jokin tietokone Pöytätietokone Kannettava tietokone Kirjainnäppäimistöllä varustettu matkapuhelin Kämmentietokone Pelikonsoli
nettotulot alle 1000 €/kk 63 31 42 9 0 18
nettotilot 1000 - 1499 €/kk 62 30 44 10 0 9
nettotulot 1500 - 1999 €/kk 73 39 52 11 1 22
nettotulot 2000 - 2499 €/kk 83 43 61 19 2 23
nettotulot 2500 - 2999 €/kk 92 52 69 21 3 27
nettotulot 3000 - 3999 €/kk 94 59 68 23 3 34
nettotulot 4000 - 4999 €/kk 96 59 73 32 4 42
nettotulot 5000 €/kk tai yli 97 60 85 46 6 47
             
Pääkaupunkiseutu 91 50 75 35 5 30
Suuret kaupungit 82 43 63 21 3 28
Muut kaupunkimaiset kunnat 84 50 61 18 2 31
Taajaan as/maaseutum. kunnat 75 47 51 13 1 23
             
Kaikki kotitaloudet 82 48 61 21 2 28

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka (09) 1734 3448, Perttu Melkas (09) 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 26.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2010, Liitetaulukko1. Kotitalouden tietotekniset laitteet kotitalouden nettotulojen ja asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2010/sutivi_2010_2010-10-26_tau_001_fi.html