Liitetaulukko 21. Internetin käyttö sisältöjen jakamiseen sosiaalisessa mediassa julkaisemalla linkkejä tai suosittelemalla iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014, %-osuus väestöstä (Korjattu 25,11,2014)

Korjattu 25.11.2014. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
  Jakanut sisältöjä viimeisten 3 kuukauden aikana Jakaa sisältöjä ainakin viikottain Jakaa sisältöjä päivittäin tai lähes päivittäin Jakanut verkkolehden tai uutissivustojen artikkelin viimeisten 3 kuukauden aikana Jakanut Youtube tai muun videon viimeisten kolmen kuukauden aikana
  %-osuus väestöstä
16-24v 64 21 3 37 51
25-34v 65 24 4 51 46
35-44v 49 18 5 36 31
45-54v 29 10 2 18 17
55-64v 13 4 1 8 6
65-74v 4 1 0 1 2
75-89v 1 1 0 0 0
   
Opiskelija 62 21 3 34 48
Työllinen 41 14 2 29 27
Eläkeläinen 4 1 1 3 2
           
Perusasteen koulutus 26 11 2 15 20
Keskiasteen koulutus 34 12 3 24 24
Korkea-asteen koulutus 37 12 2 27 22
           
Pääkaupunkiseutu 42 17 3 28 27
Suuret kaupungit 37 12 2 26 24
Muut kaupunkimaiset kunnat 33 11 2 23 23
Taajaan as/maaseutum. kunnat 26 9 2 17 18
           
Miehet 31 12 3 21 23
Naiset 35 11 2 24 22
           
Kaikki 16-89v 33 12 2 23 23
Kaikki 16-74v 37 13 2 25 25

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2014, Liitetaulukko 21. Internetin käyttö sisältöjen jakamiseen sosiaalisessa mediassa julkaisemalla linkkejä tai suosittelemalla iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2014, %-osuus väestöstä (Korjattu 25,11,2014) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2014/sutivi_2014_2014-11-06_tau_021_fi.html