Liitetaulukko 6. Kotitalouden käytössä olevia kiinteitä laajakaistaliittymiä 2019, %-osuus talouksista

  Kiinteä laajakaistaliittymä/kaikki taloudet Kiinteä laajakaistaliittymä/ yhden hengen taloudet Kiinteä laajakaistaliittymä/ kahden hengen taloudet Kiinteä laajakaistaliittymä/ kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot alle 2100 €/kk 43 43 41 ..
nettotulot 2100-3299 €/kk 57 61 51 66
nettotulot 3300-5399 €/kk 64 69 65 63
nettotulot 5400 €kk tai yli 76 86 69 79
 
Pääkaupunkiseutu 75 70 80 76
Suuret kaupungit 63 59 64 74
Muut kaupunkimaiset kunnat 53 44 54 69
Taajaan as/maaseutum. kunnat 45 41 45 53
 
Kaikki kotitaloudet 54 48 54 64
 
..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 6. Kotitalouden käytössä olevia kiinteitä laajakaistaliittymiä 2019, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_006_fi.html