Liitetaulukko 7. Kotitalouden käytössä olevia langattomia laajakaistaliittymiä 2019, %-osuus talouksista

  Langaton yhteys tietokoneeseen/ kaikki taloudet Langaton yhteys tietokoneeseen/ yhden hengen taloudet Langaton yhteys tietokoneeseen/ kahden hengen taloudet Langaton yhteys tietokoneeseen/ kolmen tai useamman hengen taloudet
nettotulot alle 2100 €/kk 46 43 48 60
nettotulot 2100-3299 €/kk 59 47 65 65
nettotulot 3300-5399 €/kk 70 .. 73 69
nettotulot 5400 €kk tai yli 69 .. 70 70
 
Pääkaupunkiseutu 52 44 58 59
Suuret kaupungit 52 38 67 64
Muut kaupunkimaiset kunnat 56 45 64 66
Taajaan as/maaseutum. kunnat 59 51 61 72
 
Kaikki kotitaloudet 56 45 63 67
 
..= tietoa ei ole saatu tai se on epävarmaa

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Perttu Melkas 029 551 2511, Rauli Kohvakka 029 551 3448, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 7.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 7. Kotitalouden käytössä olevia langattomia laajakaistaliittymiä 2019, %-osuus talouksista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_007_fi.html