Kuvio 7. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa maakunnittain 2007

Sisältää toimialat (TOL 2002) C Kaivostoiminta ja louhinta sekä D teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset). Ei sisällä toimialan E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto energiankäyttöä.

Lähde: Tilastokeskus


Päivitetty 4.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2007, Kuvio 7. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa maakunnittain 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2007/tene_2007_2008-11-05_kuv_007.html