Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2020, elokuu

Julkaistu: 10.8.2011

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat kesäkuussa lähes 12 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 kesäkuussa 11,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-kesäkuussa uudet tilaukset kasvoivat 21,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui kesäkuussa. Tarkastelluista päätoimialoista kasvu oli voimakkainta metalliteollisuudessa, jonka osalta kesäkuussa kertyneiden tilausten arvo oli 21,2 prosenttia edellisvuotta suurempi. Kemianteollisuuden uudet tilaukset kasvoivat 13,8 prosenttia. Tilaukset sen sijaan vähenivät paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 12,6 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 3,2 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. On myös huomioitava se, ettei peruuntuneita tilauksia oteta huomioon uusien tilauksien laskennassa.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 06/2010-06/2011 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 06/2010-06/2011 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Eetu Toivanen (09) 1734 3331, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.8.2011

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. kesäkuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2011/06/teul_2011_06_2011-08-10_tie_001_fi.html