Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2019, elokuu

Julkaistu: 10.12.2015

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat lokakuussa 9,5 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 lokakuussa 9,5 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-lokakuun aikana tilaukset kasvoivat 2,0 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Yritykset saivat lokakuussa uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän kaikilla teollisuuden toimialoilla. Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät 8,7 prosenttia, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 9,4 prosenttia. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat edellisvuodesta 12,3 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 12,5 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 10/2014– 10/2015 (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 10/2014– 10/2015 (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2010 (2010=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittaminen tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2015, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2015

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. lokakuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2015/10/teul_2015_10_2015-12-10_tie_001_fi.html