Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2020, toukokuu

Julkaistu: 10.1.2019

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat marraskuussa 37,6 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2018 marraskuussa 37,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Laskua selittää suurelta osin edellisen vuoden vastaavan jakson poikkeuksellisen korkea arvo, jonka taustalla oli muun muassa muutama suuri telakkateollisuuden tilaus. Tammi-marraskuun aikana tilaukset laskivat 2,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL2008)

Yritykset saivat marraskuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla, toimialan tilaukset kasvoivat 5,4 prosenttia vuodentakaisesta. Muilla teollisuuden alatoimialoilla tilaukset laskivat. Kemianteollisuudessa tilaukset laskivat vuodentakaisesta 2,3 prosenttia ja metalliteollisuudessa 49,8 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 11/2017– 11/2018 (alkuperäinen sarja), (TOL2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 11/2017– 11/2018 (alkuperäinen sarja), (TOL2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain neljältä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2015 (2015=100). Indeksiluvut voivat muuttua hieman aineiston kertymisen ja yritysten ilmoittamien tietojen muutosten vuoksi. Aineiston täydentymisestä johtuen uusimmat 12 kuukautta päivittyvät julkistuksissa. Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2018, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.01.2019

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. marraskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2018/11/teul_2018_11_2019-01-10_tie_001_fi.html