Suomen virallinen tilasto

Tulonjaon kokonaistilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Asuntokuntien tulot kasvaneet viime vuosina eniten Helsingissä
20.12.2017
Asuntokuntien mediaanitulo oli vuonna 2016 koko maassa reaalisesti 1,1 prosenttia korkeampi kuin kaksi vuotta aikaisemmin, jonka jälkeen asuntokuntien tulokehitys kääntyi monen kasvuttoman vuoden jälkeen uudelleen nousuun. Suurimmista kaupungeista eniten ovat kasvaneet Helsingin asuntokuntien tulot, joiden mediaanitulo oli viime vuonna 2,7 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2014. Turun asuntokunnilla tulot kasvoivat samalla aikavälillä 1,9 prosenttia, Lahdessa ja Salossa pari kymmenystä vähemmän. Tiedot pohjautuvat Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilaston aluetietoihin.

Seuraava julkistus:
18.12.2018

Kuvaus: Tulonjaon kokonaistilasto kuvaa henkilöiden ja asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista painopisteenä alueelliset tulotiedot ja pitkittäistarkastelut (useamman kuin yhden vuoden tulotietoihin perustuvat tarkastelut). Tilaston tietosisältö perustuu kokonaan hallinnollisiin rekistereihin. Tulonjaon kokonaistilaston perusaineisto kattaa koko asuntokuntaväestön.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asuntokunnat, asuntokuntien tulot, bruttotulot, ekvivalentit tulot, gini-kerroin, korot, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, maksetut tulonsiirrot, myyntivoitot, omaisuustulot, osingot, palkkatulot, pienituloiset, pitkittynyt pienituloisuus, rahatulot, reaalinen tulo, saadut tulonsiirrot, suurituloiset, toimeentulo, tuloerot, tulonjako, tulonsiirrot, tulot, tuotannontekijätulot, veronalaiset tulot, yrittäjätulot.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/index.html