Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 14.3.2012

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä lähes 3 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 2,9 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Kotimaan myynti kasvoi 3,8 prosenttia ja vientiliikevaihto 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Eräiden teollisuuden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla 10/2011–12/2011 ja 10/2010–12/2010, % (TOL 2008)

Eräiden teollisuuden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksoilla 10/2011–12/2011 ja 10/2010–12/2010, % (TOL 2008)
Teollisuuden alatoimialat jakautuivat tasan sekä supistuneisiin että kasvaneisiin. Kasvu oli voimakkainta kemianteollisuudessa (13,4 %) ja toimialalla vesi- ja jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (8,6 %). Eniten supistuivat toimiala sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto (–16,9 %) sekä metsäteollisuus (–8,1 %). Liikevaihto laski myös tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa (-3,9 %), kaivostoiminnassa ja louhinnassa (-2,8 %) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (-1,8 %).

Koko vuotta 2011 tarkasteltaessa teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuoden loppua kohden. Voimakkainta kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kun liikevaihto kasvoi 15,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Liikevaihto kasvoi koko vuoden 2011 aikana 0,4 prosenttia, vientiliikevaihto 0,6 prosenttia ja kotimaan myynti 0,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Teollisuusyritysten kuukausittaisissa liikevaihdoissa voi olla isojakin vaihteluita etenkin metalliteollisuuden toimialoilla. Vaihtelut johtuvat pääasiassa laskutuskäytännöistä. Suurten konetoimitusten ja projektien loppulasku voi näkyä myyntinä yhdellä kuukaudella, vaikka työtä toimituksen eteen olisi tehty useita kuukausia tai vuosia.


Lähde: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2011, joulukuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 09 1734 3538, Kirsi-Maaria Manninen 09 1734 2681, myynti.teollisuus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2011/12/tlv_2011_12_2012-03-14_tie_001_fi.html